Hệ Thống Giải Đấu GPI - Tháng 5 I

Giải thưởng USD 1,500

 • Thời gian bắt đầu:  16/05/19 00:00:00(GMT+8)
 • Thời gian kết thúc:  22/05/19 23:59:59(GMT+8)
 • Trạng thái :  Đang Diễn Ra

Vô cùng đơn giản! Chỉ cần chơi tại các trò thuộc Gameplay Interactive Slots (Fountain of Fortune, Vikings Mega Reels, 777 Golden Wheel) là bạn đã hợp lệ để giành chiến thắng.

 • Có các phiên bản:
 • 777 Golden Wheel
  777 Golden Wheel
 • Vikings: Mega Reels
  Vikings: Mega Reels
 • FountainofFortune
  FountainofFortune

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách
1 T*a*k*e*h*1* 10.659 26 t*n*m*n* 215 51 j*n*5*5*5*4 82 76 s*i*y*s*f*8 44
2 s*i*a*i*7* 6.285 27 Q*9*6*0*1*3 193 52 u*_*i*c*n*c*i 80 77 9*v*b*h*b*l 44
3 9*i*p*k*m*a*e 5.454 28 b*n*y*n 181 53 F*u*8* 77 78 p*u*1*1*7* 43
4 s*i*h*s*n* 2.863 29 T*y*n*4*9*5 179 54 i*i*w*n*o*n*8* 74 79 j*c*r*p*e*2*4* 42
5 d*_*e*n*t*n*3 2.095 30 T*a*3*a* 178 55 9*i*l*n*o*7* 73 80 t*a*g*4*3*2 42
6 9*_*a*n*1*0* 2.055 31 k*k*h*a* 161 56 Q*w*1*8 72 81 X*d*p*m 41
7 y*x*6* 976 32 n*a*t*n*0*1* 142 57 l*n*n*u*e*8* 68 82 n*o*t*a*2*1* 41
8 n*g*t*7* 936 33 K*n*e* 132 58 T*c*i* 66 83 L*w*s*e*y*n* 40
9 3*_*a*i*e*1 851 34 9*t*r*s*a*r*s* 122 59 D*o*g*u*e* 63 84 y*m*8*9 39
10 s*i*e*w*n*2* 835 35 a*h*a*8* 121 60 3*_*d*m*e*z* 62 85 G*a*g*e*6* 38
11 9*i*b*l*l*n* 823 36 T*t*z*o*g 113 61 S*o*s*y*m 61 86 H*a*g*r*n*8* 38
12 s*i*v*t*o*9*4 719 37 T*k*s*m* 111 62 s*i*u*s*i*a 60 87 3*_*e*z*6 38
13 3*_*i*s*e* 623 38 t*t*e*z* 108 63 s*i*a*u*1*1 60 88 u*o*t*a*i 37
14 C*o*k*d*p 508 39 T*n*n*o* 105 64 C*o*t*e*h*i 57 89 T*e*a*b*t* 36
15 M*C*o*g*8*8 450 40 M*n*p*7 103 65 n*a*9*x 57 90 h*a*t*a*8*1*9* 36
16 N*t*s* 403 41 d*_*e*d*t*n 101 66 9*_*t*a*g 55 91 r*i*i*i 36
17 d*i*a*t*3 371 42 n*u*3*h*y*h*n* 99 67 3*t*p*m*u* 53 92 s*_*u*k*1*7* 34
18 s*i*p*a*a*a 339 43 h*a*g*3*3*9 96 68 P*u*n*t*u*1*9* 52 93 3*_*e*p*u* 33
19 n*u*e*6*6*6* 292 44 T*a*L*n* 94 69 s*i*k*m*l*e*6 51 94 s*i*f*a*i* 33
20 l*t*l*c*s*e* 288 45 n*k*4*5*0 94 70 L*x*b*n*e 50 95 t*o*i*9*9 33
21 m*o*4*3 280 46 S*n*a*7*9* 89 71 l*_*o*8*8 50 96 9*i*j*u*i* 31
22 P*r*o*s*i* 270 47 v*o*g*i*1*3 89 72 A*o*n*9*3 49 97 m*i*s*l*k*9 31
23 z*u*f* 255 48 l*c*y*a* 88 73 p*o*5*6 49 98 S*n*i*5*9 30
24 K*a*h*n 246 49 9*t*s*o*o* 87 74 v*c*g*9 47 99 T*e*t*e*6* 30
25 n*a*n*t*a* 223 50 M*n*k*t*8* 85 75 3*_*k*e*2*4 47 100 u*_*e*c*o*g*0 30

Điều khoản & Điều kiện

 1. Trò chơi vòng loại của giải đấu: 777 Golden Wheel, Vikings: Mega Reels, FountainofFortune.
 2. Với mỗi vé cược hoặc tổng cược bằng USD 1.00, thành viên nhận được 1 điểm.
 3. Tối thiểu 10 điểm để hợp lệ cho giải thưởng.
 4. Thành viên đoạt giải tính dựa trên số điểm.
 5. Game thưởng, quay miễn phí, thắng lập tức, các trò chơi đặc biệt và tăng gấp đôi thì không được tính trong giải đấu.
 6. Tất cả các điều kiện, điều khoản và luật chơi được áp dụng.
Thứ hạng RMB IDR JPY KRW MYR THB USD VND EUR
1 2,100 4,725 39,550 385,000 1,400 11,900 350 7,875 280
2 1,500 3,375 28,250 275,000 1,000 8,500 250 5,625 200
3 600 1,350 11,300 110,000 400 3,400 100 2,250 80
4-10 300 675 5,650 55,000 200 1,700 50 1,125 40
11-20 180 405 3,390 33,000 120 1,020 30 675 24
21-50 30 67.5 565 5,500 20 170 5 112.5 4
Giải thưởng 9,000 20,250 169,500 1,650,000 6,000 51,000 1,500 33,750 1,200